MAXICHECK™ AA TEST KİT
Asit bağlama kapasitesinin kolayca tayin edilmesi için geliştirilen test yöntemidir. Çalışma şartları altında herhangi bir klorlu solvent asitleşecektir. Asitleşmeyi azaltmak için DOWPER™ MC, DOWPER™ N, NEU TRI E, MECTHENE MC solventleri ek koruma sağlayan nötr asit akseptörü ile donatılmıştır. Bu stabilizatörler kullanım sırasında tükenebilir. Bu nedenle solvent durumunun düzenli aralıklarla kontrol edilmesi gerekir. Bu amaçla DOWPER™ MC ve DOWPER™ N için iki test kullanılmaktadır:

- pH Değeri/Alkalinite Tayini
- Asit Kabul Tayini

Daima yeterli asit bağlama kapasitesinin mevcut olduğunu garanti etmek için MAXICHECK™ AA TEST KİT geliştirilmiştir.